دوره 5 ماهه مکالمه در سفر و تجارت (60 جلسه)

۴۸
  • آموزش توسط استاد بین المللی برتر آیلتس
  • عدم تغییر استاد در دوره
  • مکالمه محور بودن دوره
  • بررسی 2 مهارت اصلی زبان (listening,speaking) و همچنین نگاهی بر سایر مهارت ها(reading-writing)
  • عدم ترمیک بودن و انجام آزمون در طول دوره
  • امکان بازدید از این دوره به مدت یک جلسه جهت ارزیابی پیشرفت زبان آموزان و بررسی متد آموزش استاد و انجام پرسش و پاسخ جهت بررسی بازدهی این دوره
  • انجام مشاوره و صحبت با استاد مربوط به دوره در صورت رزرو تایم توسط واحد آیلتس
  • عدم حضور زبان آموز زیر 18 سال در دوره