۴۸۱

همایش یک روزه مکالمه در سفر و تجارت

ویژه دوستانی که قبلا به مقدار کم زبان انگلیسی خوانده اند، وقت بسیار کم دارند و می خواهند انواع...

۴۶۱

همایش MSRT و EPT و MHLE و TOLIMO

همایش یک و دو روزه (12 ساعته) آزمون MSRT و EPT و MHLE و TOLIMO و کنکور دکتری و...

۵۲۷