همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۵۰۱

ویژه متقاضیان آزمون آیلتس که با استفاده از این همایش میتوانند سطح بالایی از speaking و listening را ارائه دهند.

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۳۵۵

همایش گرامر

۱,۳۲۲

همایش Essential words

۱,۵۳۷

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۵۰۱