همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۲۵۳

ویژه متقاضیان آزمون آیلتس که با استفاده از این همایش میتوانند سطح بالایی از speaking و listening را ارائه دهند.

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۱۰۸

همایش گرامر

۱,۱۱۶

همایش Essential words

۱,۲۳۶

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۲۵۳