همایش گرامر

۱,۱۱۶

در این همایش حدود 300 تست تخصصی با ذکر مثال تدریس می شود که شامل کلیه گرامر های ضروری و پر کاربرد هستند .

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۱۰۷

همایش گرامر

۱,۱۱۶

همایش Essential words

۱,۲۳۶

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۲۵۲