همایش گرامر

۱,۳۲۲

در این همایش حدود 300 تست تخصصی با ذکر مثال تدریس می شود که شامل کلیه گرامر های ضروری و پر کاربرد هستند .

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۳۵۴

همایش گرامر

۱,۳۲۲

همایش Essential words

۱,۵۳۷

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۵۰۰