همایش Essential words

۱,۵۳۷

در این همایش می توانید بسیاری از لغات ضروری مورد نیاز نمره بالا در آیلتس را آموزش ببینید.

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۳۵۴

همایش گرامر

۱,۳۲۱

همایش Essential words

۱,۵۳۷

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۵۰۰