همایش Essential words

۱,۲۳۶

در این همایش می توانید بسیاری از لغات ضروری مورد نیاز نمره بالا در آیلتس را آموزش ببینید.

مطالب مرتبط

همایش 504

۱,۱۰۷

همایش گرامر

۱,۱۱۵

همایش Essential words

۱,۲۳۶

همایش ارتقاء Speaking / Listening

۱,۲۵۲