همایش MSRT و EPT و MHLE و TOLIMO

۵۲۹

همایش یک و دو روزه (12 ساعته) آزمون MSRT و EPT و MHLE و TOLIMO و کنکور دکتری و کنکور کارشناسی ارشد و کنکور کارشناسی و جمعبندی کلیه گرامرهای آیلتس

  • کمترین نیاز به دانش لغت جهت بررسی کلیه این آزمون ها
  • بررسی حدود 400 تست های مربوط به سالهای اخیر این آزمون ها
  • آموزش کلیه گرامرهای مربوط به این دوره ها در 14 فصل به صورت کامل
  • امکان حضور زبان آموزان از اقصی نقاط کشور به دلیل زمان انجام این همایش ها که در روزهای جمعه از ساعت 8 الی 20 می باشد.
  • بررسی کلیه سوالات چهار گزینه ای و سوالات خط دار و close test و Reading