همایش یک روزه مکالمه در سفر و تجارت

۴۶۲

ویژه دوستانی که قبلا به مقدار کم زبان انگلیسی خوانده اند، وقت بسیار کم دارند و می خواهند انواع سوالات و پاسخ هایی که در طول یک سفر امکان برخورد و نیاز دارند در مکان های مختلف از جمله فرودگاه، هواپیما، تاکسی، هتل و غیره را در یک روز کسب نمایند.