تورهای زبان انگلیسی

۱,۶۷۸

بازدید از منابع تاریخی و مراکز تفریحی با هدف گردش مکالمه محور و ایجاد فضایی متنوع و شاد برای مرور و به اشتراک گذاشتن انچه که در حیطه زبان انگلیسی آموزش دیده اید و هم چنین آموزش اصطلاحات جدید و کاربردی .